🚀 AI가 추천한 주식 모두 5월에 올랐습니다. PRFT가 16일 만에 +55% 상승했습니다. 6월의 추천 종목을 놓치지 마세요.
전체 리스트 보기

캐나다의 52주 신저가 - 캐나다 주식

종가
고가
저가
상승 여력 있음
0.010.010.000.00%4.34M
xx.xx
0.00500.01000.00500.00%2.44M
xx.xx
0.0100.0150.010-33.33%1.9M
xx.xx
1.531.581.490.00%1.74M
xx.xx
61.9762.0061.16+0.75%1.67M
xx.xx
0.01000.01000.01000.00%1.2M
xx.xx
0.0450.0450.040-18.18%1.12M
xx.xx
0.03000.03500.03000.00%752.87K
xx.xx
0.050.060.05-23.08%694.24K
xx.xx
0.0650.0750.065-7.14%693.61K
xx.xx
0.03500.04000.03000.00%609.65K
xx.xx
0.02000.03500.0200-69.23%564K
xx.xx
0.070.070.070.00%473.32K
xx.xx
0.170.170.160.00%468.06K
xx.xx
0.12000.12500.1150-4.00%399.51K
xx.xx
0.170.180.17-5.71%334.04K
xx.xx
0.62000.62000.5900+1.64%264.24K
xx.xx
0.010.010.010.00%256.5K
xx.xx
0.01500.01500.01000.00%255K
xx.xx
0.06000.06000.0500+9.09%242.29K
xx.xx
0.04000.04000.04000.00%242K
xx.xx
0.770.770.71+6.94%240.37K
xx.xx
0.0100.0100.0100.00%233.2K
xx.xx
0.300.350.30-11.76%229.61K
xx.xx
0.10000.10500.10000.00%215.41K
xx.xx
0.0200.0200.020-20.00%210K
xx.xx
0.0300.0350.020-14.29%173K
xx.xx
0.09000.10500.0900-5.26%172.32K
xx.xx
0.00500.00500.0050-50.00%170K
xx.xx
0.07500.07500.06500.00%155.57K
xx.xx
0.030.030.030.00%154K
xx.xx
0.02000.02000.01500.00%151.74K
xx.xx
0.01000.01000.0100-33.33%150K
xx.xx
0.05500.05500.0400+37.50%149.5K
xx.xx
0.06000.07000.0600-14.29%145.95K
xx.xx
0.030.030.020.00%140K
xx.xx
0.030.040.03-14.29%136.02K
xx.xx
7.968.097.95-0.99%131.91K
xx.xx
0.12000.12000.0900-7.69%120.85K
xx.xx
0.09000.09500.0900-10.00%118.02K
xx.xx
0.0250.0250.0200.00%116.43K
xx.xx
0.01500.01500.01500.00%100K
xx.xx
0.01000.01000.0100-33.33%100K
xx.xx
0.010.010.010.00%100K
xx.xx
0.270.290.26-8.47%99.63K
xx.xx
0.0150.0150.010-25.00%99.25K
xx.xx
0.070.070.05+16.67%93.39K
xx.xx
0.040.050.04-11.11%93K
xx.xx
0.240.260.25-10.91%90K
xx.xx
0.040.060.04-20.00%90K
xx.xx
0.010.010.010.00%80K
xx.xx
0.0050.0100.0050.00%79.86K
xx.xx
0.030.030.020.00%79K
xx.xx
0.0200.0250.020-20.00%76.93K
xx.xx
61.9561.9961.16+0.70%75.66K
xx.xx
0.05000.05500.0400-9.09%75.01K
xx.xx
0.070.070.07-6.67%74K
xx.xx
0.12500.13000.1200-3.85%66.13K
xx.xx
0.02000.02000.02000.00%65K
xx.xx
0.120.120.11+4.55%62.5K
xx.xx
0.0450.0450.0400.00%61K
xx.xx
0.020.020.02-25.00%61K
xx.xx
0.0300.0350.0300.00%52K
xx.xx
44.3044.6443.34-0.27%50.03K
xx.xx
0.01000.01000.01000.00%50K
xx.xx
0.05500.05500.05000.00%50K
xx.xx
0.010.010.01-50.00%50K
xx.xx
0.0950.1050.095-9.52%48.5K
xx.xx
0.050.050.040.00%47K
xx.xx
0.0700.0700.065+7.69%45.88K
xx.xx
0.120.120.100.00%44K
xx.xx
0.26000.27000.2600-1.89%42K
xx.xx
0.01500.01500.0150-25.00%41.88K
xx.xx
0.0200.0200.0200.00%40K
xx.xx
0.030.030.03-14.29%39K
xx.xx
1.972.051.77-0.51%36.68K
xx.xx
0.0150.0150.015-25.00%36K
xx.xx
0.0050.0050.0050.00%35.9K
xx.xx
0.040.040.04-12.50%35K
xx.xx
0.200.200.190.00%34K
xx.xx
0.070.070.07-7.14%32.87K
xx.xx
0.010.010.010.00%32K
xx.xx
0.600.620.60-3.23%30.55K
xx.xx
0.010.010.010.00%30K
xx.xx
0.010.010.010.00%30K
xx.xx
0.010.020.01-25.00%30K
xx.xx
0.120.130.11+8.70%28.93K
xx.xx
0.230.260.22+2.17%28.72K
xx.xx
0.02500.03000.02500.00%27K
xx.xx
0.04500.04500.04000.00%27K
xx.xx
0.0100.0100.0050.00%26.1K
xx.xx
2.292.382.18-3.78%25.6K
xx.xx
12.0312.2512.02-1.07%24.54K
xx.xx
0.480.480.41+9.09%20.8K
xx.xx
0.00500.00500.00500.00%20K
xx.xx
0.00500.00500.00500.00%20K
xx.xx
0.01500.01500.0150-25.00%19K
xx.xx
0.00500.00500.00500.00%17.1K
xx.xx
0.070.070.07-6.67%17K
xx.xx
32.0032.5030.90+0.03%15.91K
xx.xx
0.110.110.110.00%15.1K
xx.xx
0.770.770.72+5.48%15K
xx.xx
0.020.020.020.00%15K
xx.xx
0.15500.15500.1500-3.12%14.7K
xx.xx
0.03000.03000.03000.00%14K
xx.xx
23.3323.4823.32-0.38%12.93K
xx.xx
4.104.254.00+2.50%12.2K
xx.xx
0.02000.02000.02000.00%11.93K
xx.xx
0.090.100.09-5.26%11.5K
xx.xx
0.01000.01000.00500.00%11K
xx.xx
0.010.010.01-50.00%11K
xx.xx
0.03000.03000.03000.00%10K
xx.xx
0.100.110.100.00%10K
xx.xx
0.010.010.010.00%10K
xx.xx
0.0150.0150.0150.00%6K
xx.xx
0.10000.10000.10000.00%6K
xx.xx
0.06500.06500.0650-7.14%6K
xx.xx
0.0300.0300.030-25.00%6K
xx.xx
0.040.060.040.00%6K
xx.xx
0.02500.03000.0250-16.67%5K
xx.xx
0.020.020.020.00%5K
xx.xx
0.0200.0200.020-20.00%4K
xx.xx
0.04000.04000.04000.00%4K
xx.xx
30.0030.0729.930.00%3.54K
xx.xx
0.100.100.10-9.09%3K
xx.xx
3.853.853.85-0.26%2.85K
xx.xx
0.0150.0150.015-25.00%2.65K
xx.xx
0.00500.00500.00500.00%2.1K
xx.xx
0.00500.00500.0050-50.00%2K
xx.xx
0.280.280.27-3.39%2K
xx.xx
0.16500.17000.1650-2.94%1.5K
xx.xx
0.14500.14500.1450-3.33%1.29K
xx.xx
0.01000.01000.0100-33.33%1K
xx.xx
0.01500.01500.0150-25.00%1K
xx.xx
0.0050.0050.005-50.00%1K
xx.xx
0.00500.00500.00500.00%1K
xx.xx
0.060.060.06-50.00%1K
xx.xx
0.030.030.02+25.00%1
xx.xx
0.030.030.030.00%1
xx.xx
0.090.100.09-5.26%1
xx.xx
0.0100.0100.0100.00%0
xx.xx
0.0300.0300.0250.00%0
xx.xx
0.0400.0500.0400.00%0
xx.xx
0.0300.0300.0250.00%0
xx.xx
0.0100.0100.0100.00%0
xx.xx
0.02500.02500.02500.00%0
xx.xx
0.01000.01000.00500.00%0
xx.xx
0.01000.01000.01000.00%0
xx.xx
1.001.001.000.00%0
xx.xx
0.01000.01000.01000.00%0
xx.xx
0.05000.05500.05000.00%0
xx.xx