x
긴급 속보
0

실적발표 캘린더

선호하는 필터를 저장하려면 지금 로그인 / 등록 하세요.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

중요성:

회사 주당순이익 /  예측 수익 /  예측 시가 총액 시간
회사 주당순이익 /  예측 수익 /  예측 시가 총액 시간
2017년 8월 18일 금요일
Ai Holdings Corp (3076) -- /  -- -- /  26.08B 176.85B
Ameramex Intl Inc (AMMX) -- /  -- -- /  --
Ascendis Pharma AS (ASND) -- /  -0.81 -- /  859.0K 906.59M
Avianca Hldgs Adr Rep 8 Prf (AVH) -- /  -0.06 1.09B /  -- 311.76M
Bancolombia SA (CIB) -- /  0.94 -- /  1.21B 10.19B
Bank of Chongqing (1963) -- /  -- -- /  -- 20.29B
Bridgford Foods C (BRID) -- /  -- -- /  -- 107.56M
China Resources Gas (1193) -- /  -- -- /  17.57B 66.39B
Foot Locker (FL) -- /  0.9 -- /  -- 6.26B
Hibbett Sports (HIBB) -- /  -0.2 -- /  209.0M 238.81M
Kingspan Group (KSP) -- /  -- -- /  1.74B
Kitagawa Seiki (6327) -- /  -- -- /  -- 4.19B
M H Group (9439) -- /  -- -- /  -- 3.08B
SINOPEC Engineering (2386) -- /  -- -- /  21.64B 30.73B
SITC Int (1308) -- /  -- -- /  -- 18.94B
Spark New Zealand ADR (SPKKY) -- /  -- -- /  -- 5.25B
TMK PAO DRC (TRMKq) -- /  -0.01 -- /  -- 1.34B
Wing Tai Holdings Ltd (WTHS) -- /  0.01 -- /  159.2M 1.68B
Yuexiu Property Co (0123) -- /  -- -- /  -- 17.24B
Zhaojin Mining Industry (1818) -- /  0.05 -- /  3.33B 20.68B
Zijin Mining Group (2899) -- /  0.06 -- /  45.45B 93.59B
디어 (DE) -- /  1.95 -- /  6.92B 39.66B
에스티 로더 (EL) -- /  0.43 -- /  2.85B 36.17B
중국알루미늄공사 (2600) -- /  0.06 -- /  58.19B 112.29B
경고 생성하기
신규!
경고 생성하기
웹사이트
 • 경고 알림
 • 이 기능을 사용하려면, 로그인해야 합니다
모바일 앱
 • 이 기능을 사용하려면, 로그인해야 합니다
 • 동일한 사용자 프로필로 로그인해야 합니다

조건

빈도

한 번
%

빈도

빈도

전달 방법

상태

귀하의 사이트에 추가하기
책임한계고지: 끊임없이 유동적인 금융시장의 특성으로 인해 경제 이벤트의 일정과 지표는 계속 변하고 있습니다. 당사는 귀하와 당사의 경제 캘린더를 공유하는 것을 자랑스럽게 생각하고 있지만, 외부요인으로 인한 어떤 매매 손실이나 경제 캘린더를 사용한 결과로 발생한 손실에 대해 당사는 책임을 지지 않음을 알려드립니다.
구글에 가입
혹은
이메일로 가입