ICE WTI Crude Futures - 2023년 4월 (WTCLc2)

75.21
+0.74(+0.99%)
 • 전일 종가:
  74.47
 • 매수/매도:
  75.33/75.37
 • 금일 변동:
  74.80 - 76.31
 • 종류:상품
 • 그룹:에너지

WTI유 선물 내역

기간:
일간
2023- 01- 08 - 2023- 02- 07
75.2174.8076.3174.8014.27K+0.99%
74.4773.6874.8872.6740.97K+0.85%
73.8473.7073.8973.700.21K+0.14%
73.7476.4078.2673.5445.56K-3.23%
76.2077.3177.5075.3345.61K-0.69%
76.7379.3780.0176.4039.24K-3.08%
79.1778.3379.5276.8832.58K+1.27%
78.1880.3380.7178.0035.85K-3.12%
80.7080.3380.7080.330.22K+0.93%
79.9681.4682.7379.3661.51K-1.62%
81.2880.7882.3680.3142.13K+1.04%
80.4480.5781.4579.8136.56K0.00%
80.4481.9482.3380.0544.16K-1.82%
81.9382.1382.9281.3846.71K+0.32%
81.6782.1382.1381.670.27K-0.27%
81.8981.3082.1680.2138.71K+1.59%
80.6179.1081.4978.4631.59K+1.02%
79.8080.9482.6679.2637.47K-0.81%
80.4579.1481.5179.0435.99K+1.41%
79.3380.0880.0878.858.44K-0.94%
80.0880.0880.0880.08-0.04%
80.1178.6280.3678.2843.49K+1.86%
78.6577.8679.3777.3555.52K+1.25%
77.6875.0378.0374.5547.60K+3.06%
75.3775.0376.1474.1951.39K+0.60%
74.9273.8376.9173.8333.36K+1.15%
74.0773.8374.0773.830.08K+0.04%
최고: 82.92최저: 72.67차이: 10.25평균: 78.40변동 %: 1.58
 • 롱자리 아직도아녜요 ~
  0
  • 75.8->76.5->77~77.5
   0
   • 인베스팅 지표새기들 숏보니까 낭낭하게 롱간다 잘봐라
    1
    • 정민이도 추카해줘야지 형 나왔는데
     0
    • 너 나간게 롱 최대의 악재다ㅜㅜ
     0
   • 오늘 이쁘게 함 빼줄것가네요~
    0
    • ㅋㅋ 낭낭하게 먹읍시다
     0
     • 80먼저 갈 것 같으면 같으면 따봉 70 먼저 갈 것 같으면 역따봉
      10
      • 함 보여줘라
       0
       • 1000개씩 때리고 있으니 같이 동참
        0
        • 내가 오만했구나... ㅠ
         0
         • 오를때마다 숏치세요
          0