ADA/TRY - 카르다노 터키 리라

8.41
-0.13(-1.53%)
 • 거래량:
  458,854
 • 매수/매도:
  8.41/8.44
 • 금일 변동:
  8.35 - 8.65
 • 종류:통화
 • 그룹:마이너
 • 기준통화:카르다노
 • 비교통화:터키 리라

ADA/TRY Paribu 내역

기간:
일간
2022- 08- 25 - 2022- 09- 25
8.418.458.658.40458.85K-0.51%
8.458.598.658.35653.60K-1.55%
8.598.488.888.351.51M+1.21%
8.488.208.688.111.50M+3.49%
8.208.188.688.021.27M+0.24%
8.188.368.408.13481.07K-2.18%
8.368.328.508.09593.34K+0.43%
8.329.039.098.25811.59K-7.82%
9.038.749.048.72614.74K+3.31%
8.748.608.798.46372.92K+1.57%
8.608.918.928.56628.92K-3.43%
8.918.709.158.571.21M+2.44%
8.709.239.318.501.04M-5.76%
9.239.279.549.10785.50K-0.43%
9.279.459.509.16594.62K-1.87%
9.459.249.609.061.23M+2.25%
9.248.779.248.771.13M+5.29%
8.778.778.848.45902.38K+0.09%
8.778.558.868.35540.80K+2.50%
8.559.179.388.511.36M-6.73%
9.179.249.258.721.02M-0.76%
9.248.859.358.752.24M+4.44%
8.858.349.158.342.17M+6.03%
8.348.358.538.28658.19K-0.11%
8.358.198.438.06820.21K+1.93%
8.198.278.488.15638.93K-0.91%
8.278.288.508.07689.58K-0.12%
8.287.918.297.88439.35K+4.74%
7.918.308.377.91611.87K-4.76%
8.307.958.347.90663.64K+3.75%
8.008.508.897.902.18M-5.90%
8.508.398.698.38948.51K+1.29%
최고: 9.60최저: 7.88차이: 1.72평균: 8.61변동 %: 0.18
ADA/TRY에 대해 어떻게 예상하십니까?
혹은
투표하신 후 사용자들의 결과를 확인하세요!

더 많은 통화 찾아보기